Google Visualization API Sample

Nyheter

OV – overnights

preliminärt tittardata som redovisas dagen efter livedagen och innehåller livetittande samt VOSDAL, vilket är tidsförskjutet tittande som skett inom samma dygn som livesändningen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →