Google Visualization API Sample

Nyheter

OTS – oppertunity to see

antalet gånger en individ har haft möjlighet att se ett reklambudskap. OTS uttrycks ofta som genomsnittligt antal exponeringar för ett reklambudskap eller en kampanj. Kan även kallas för snittfrekvens.

Posted in:

Leave a Comment (0) →