Google Visualization API Sample

Nyheter

omnibusundersökning

marknadsundersökning där flera kunder delar på kostnaderna och ställer separata frågor i undersökningen. Det är vanligt att omnibusundersökningar återkommer med jämna mellanrum.

Posted in:

Leave a Comment (0) →