Google Visualization API Sample

Nyheter

OBS-värde

observationsvärde, avser hur många personer som observerat en annons eller kampanj och kan mätas utifrån antingen erinran eller igenkänning.

Posted in:

Leave a Comment (0) →