Google Visualization API Sample

Nyheter

NVOD – near video on demand

när samma program eller film har flera olika, något förskjutna, starttider på ett antal kanaler och som gör att tittaren inte är bunden till en enda starttid. Skiljer sig från video on demand (se detta ord) eftersom tittaren inte har något inflytande över exakt när program sänds. Tekniken används i kabelnät och av satellitdistributörer.

Posted in:

Leave a Comment (0) →