Google Visualization API Sample

Nyheter

netnografi

undersökningsmetod vars syfte är att studera attityder och beteenden på internet. Ordet är en sammanslagning av internet (net) och etnografi (nografi), vilket är forskningsmetoden som studierna är uppbyggda av.

Posted in:

Leave a Comment (0) →