Google Visualization API Sample

Nyheter

MMS Webb-TV Standard

MMS har tillsammans med några av Sveriges största webb-TV aktörer tagit fram en standard för mätning av webb-TV-tittande. MMS bidrar till att utveckla mätningen av mediet så att det ska finnas jämförbara mätetal för annonsörer och mediebyråer.

Posted in:

Leave a Comment (0) →