Google Visualization API Sample

Nyheter

MMS Gyllene Regler

samlade definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror. För att tittarsiffror ur ett system ska utgöra officiell valuta, d.v.s. beräknas på ett korrekt sätt, ska de vara framställda enligt officiella räkneregler. För alla användare av tittarsiffror är det av stor vikt att de siffror som redovisas ur olika system har samma värde. Det utgör förutsättningen för kampanjuppföljning och leveranskontroll. Reglerna skapar ordning och reda för köpare och säljare av TV-reklam. MMS certifierar de programvaror som korrekt tillämpar MMS Gyllene Regler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →