Google Visualization API Sample

Nyheter

MMS Basundersökning

kartlägger den svenska befolkningens TV-innehav, tittarvanor, hushållssammansättning samt andra TV-specifika och demografiska variabler. Dessa undersökningar genomförs två gånger per år och omfattas av totalt 9000 intervjuer.
Undersökningens tre huvudsyften är att:
• kartlägga de svenska TV-hushållen och därmed ge en försäkran om att TV-tittarpanelen representerar Sveriges befolkning
• fungera som rekryteringskälla för nya panelhushåll
• utgöra grunden till framtagning av universumtal/bastal som i sin tur används för beräkning av tittarsiffror

Posted in:

Leave a Comment (0) →