Google Visualization API Sample

Nyheter

mediekonvergens

uppstår när flera medier samverkar genom att komma allt närmare varandra. Exempel på konvergens är att medieinnehåll ofta sprids genom flera plattformar. Idag är det vanligt att innehållet i en papperstidning även finns på webben och i mobilen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →