Google Visualization API Sample

Nyheter

medelvärde

det aritmetiska medelvärdet beräknas genom att man summerar det numeriska värdet av ett antal observationer och dividerar summan med det totala antalet observationer.

Posted in:

Leave a Comment (0) →