Google Visualization API Sample

Nyheter

marknadssegmentering

indelning av målgrupper i olika undergrupper utifrån särskiljande men sinsemellan gemensamma egenskaper, t.ex. demografiska, psykografiska, eller beteendemässiga egenskaper.

Posted in:

Leave a Comment (0) →