Google Visualization API Sample

Nyheter

kvalitetskontroller av TV-mätningar

mätleverantören gör dagliga och regelbundna kvalitetskontroller för att uppmärksamma om:
• någon i ett panelhushåll har tittat på en okänd TV-kanal eller om ingen är inloggad.
• en tittare har loggat in på flera TV-apparater under samma tidsperiod.
• en mätare kopplats bort.
• ny utrusning installerats.
Därutöver görs kvalitetsundersökningar två gånger per år. Se samtidighetsundersökning/coincidental survey.

Posted in:

Leave a Comment (0) →