Google Visualization API Sample

Nyheter

korrelationsanalys

förklarar samvariationen mellan två eller fler variabler. Resultaten av samvariansen redovisas ofta i matrisform, till exempel kan det vara hur TV-konsumtion korrelerar med familjesituation eller hur inkomst samvarierar med utbildning.

Posted in:

Leave a Comment (0) →