Google Visualization API Sample

Nyheter

konsumtionsdag

den dag man tittar på inspelat material. I TV-mätningen är det möjligt att studera tidpunkten för aktiviteten, det vill säga konsumtionsdagen, då tittandet återläggs till tidpunkten för det sända programmet om tittandet sker inom konsolideringsperioden. När det gäller Webb-TV redovisas tittandet på konsumtionsdagen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →