Google Visualization API Sample

Nyheter

KO – konsoliderat data

insamlad och slutgiltigt bearbetad data i en undersökning. I TV-tittarsammanhang är detta den slutgiltiga officiella valutan som MMS redovisar när konsolideringsperioden är slut och allt tittande har fångats upp. Konsolideringsperioden för TV och Webb-TV är densamma, livedagen eller dagen programmet lagts ut på webben samt de efterföljande sju dagarna. Webb-TV har även ytterligare en konsolideringsperiod som innefattar dagen programmet lagts ut på webben samt de efterföljande 30 dagarna.

Posted in:

Leave a Comment (0) →