Google Visualization API Sample

Nyheter

klassificering

MMS genreklassificerar TV-program i tre steg efter fastställd mall. Klassificering görs även av reklamspotar och sponsring.

Posted in:

Leave a Comment (0) →