Google Visualization API Sample

Nyheter

kanalsponsorskap

kallas det när kanalgrafiken har blivit sponsrad och producerats unikt för kanalsponsorn.TV-kanalerna är skyldiga enligt lag att ha ett kanalgrafiskt element före och efter varje reklambreak för att markera var redaktionell respektive kommersiell tid börjar och slutar.

Posted in:

Leave a Comment (0) →