Google Visualization API Sample

Nyheter

kanalpenetration

det antal personer som kan se en viss TV-kanal. Det görs en särskiljning mellan teknisk penetration och medveten penetration. Vad gäller teknisk penetration avses det antal personer som har möjlighet att ta emot en viss kanal, men som inte nödvändigtvis är medvetna om det. Med medveten penetration avses det antal personer som känner till att de har tillgång till en viss kanal. Den medvetna penetrationen kartläggs genom MMS kanalpenetrationsmätning som görs fyra gånger per år. Den genomförs via telefon, där respondenten får svara på vilka TV-kanaler som hen har tillgång till. Syftet är att fastställa varje TV-kanals möjliga räckvidd eller dess så kallade medvetna penetration.

Posted in:

Leave a Comment (0) →