Google Visualization API Sample

Nyheter

kampanj

med en kampanj avser en aktör under en tidsbegränsad period att påverka/influera människors beteende och tankesätt. I mediesammanhang pratar man ofta om reklamkampanjer, vilket är ett företags sätt att via olika reklammetoder försöka skapa en image av företaget och/eller att övertyga en potentiell kund att köpa en produkt.

Posted in:

Leave a Comment (0) →