Google Visualization API Sample

Nyheter

IP-TV – internet protocol television

även kallat bredbands-TV. Distribution av TV via bredband fungerar på ett liknande sätt som för kabel-TV, men med den skillnaden att användaren behöver en s.k. IP-TV-box för att ta emot kanalerna. Genom IP-TV är det möjligt med tjänster som video on demand (VOD).

Posted in:

Leave a Comment (0) →