Google Visualization API Sample

Nyheter

intertextualitet

medieinnehåll som refererar till annat medieinnehåll med en förväntan om att mottagaren ska kunna känna igen dessa referenser.

Posted in:

Leave a Comment (0) →