Google Visualization API Sample

Nyheter

igenkänning

effektmätningsmått för enskilda annonser eller kampanjer som baseras på i vilken grad en intervjuperson känner igen en annons eller kampanj. Se även erinran.

Posted in:

Leave a Comment (0) →