Google Visualization API Sample

Nyheter

hushållsmätare/Set Meters

första typen av elektroniska TV-mätare och som aldrig använts i Sverige. Fungerar som People Meter-mätare med undantaget att det inte går att följa det individuella TV-tittandet utan bara att TV:n är påslagen i hushållet.

Posted in:

Leave a Comment (0) →