Google Visualization API Sample

Nyheter

H.264

kallas även Advanced Video Coding och är ett videokodningsformat som ingår i ISO-standarden MPEG-4.

Posted in:

Leave a Comment (0) →