Google Visualization API Sample

Nyheter

gästtittande

panelhushållens gäster registrerar även de sitt tittande i People Meter-systemet. De registrerar också kön och ålder. Informationen tas sedan med i beräkningen av tittarsiffrorna. Gästtittandet kan vara ett viktigt bidrag till det totala tittandet under vissa tider på året som t.ex. vid jul eller under stora sportevenemang.

Posted in:

Leave a Comment (0) →