Google Visualization API Sample

Nyheter

format

ett begrepp inom mediebranschen som beskriver strukturen för ett program. Ett format kan säljas till produktionsbolag eller TV-kanaler i andra länder som kan göra en egen version av programmet.

Posted in:

Leave a Comment (0) →