Google Visualization API Sample

Nyheter

Flash

ett program med vilket man kan producera multimedia. För att användaren ska kunna ta del av en Flash-fil på en webbsida behövs en gratis plug-in i webbläsaren, Adobe Flash Player.

Posted in:

Leave a Comment (0) →