Google Visualization API Sample

Nyheter

Eurometer

Sveriges första People Meter-mätare som numer inte används i panelen. Eurometer registrerade kanalernas frekvensskillnader i TV:ns kanalväljare och höll på så sätt isär tittandet på olika kanaler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →