Google Visualization API Sample

Nyheter

enhanced TV

tilläggstjänst för digital-TV som ger mottagaren ytterligare information om t.ex. specifika program och dess innehåll. För tjänsten finns ingen returkanal, så tittaren kan bara ta emot information och inte interagera.

Posted in:

Leave a Comment (0) →