Google Visualization API Sample

Nyheter

dubbeltäckning

avser den andel användare som återkommer i tittardata för två olika webbplatser eller videoklipp. Kan även gälla för TV, radio, samt andra medier och mellan olika plattformar.

Posted in:

Leave a Comment (0) →