Google Visualization API Sample

Nyheter

diskriminant

en kontrollvariabel, kan vara en faktor som t.ex. kön, TV-innehav, boendeform och används bland annat vid skapandet av en matris till en panel. Se även primära och sekundära kontrollvariabler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →