Google Visualization API Sample

Nyheter

digital-TV-mottagare

tar emot och spelar upp digitalt distribuerad television. Digitala signaler, bestående av ettor och nollor, tolkas av TV-mottagaren och skapar ljud och bild. Se även SDTV och HDTV.

Posted in:

Leave a Comment (0) →