Google Visualization API Sample

Nyheter

demografiska data

används för att kunna beskriva befolkningens sammansättning. Exempel på demografiska data kan vara kön, ålder, inkomst, utbildning och boendeform.

Posted in:

Leave a Comment (0) →