Google Visualization API Sample

Nyheter

day after recall

telefonundersökningsmetod där personer tillfrågas vad de har sett på TV föregående dag. Intervjupersonen svarar spontant eller med hjälpt erinran. Day after recall tillämpades i Sverige för tittarundersökningar fram till att siffror från elektroniska mätare blev officiell valuta 1993.

Posted in:

Leave a Comment (0) →