Google Visualization API Sample

Nyheter

daglig räckvidd

andel (%) som sett minst 5 sammanhängande minuter, kan antingen redovisas per kanal eller på totalnivå d.v.s. allt TV-tittande på alla kanaler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →