Google Visualization API Sample

Nyheter

dagdelar – daypart segment

uttryck som beskriver uppdelning av dygnet. Används bland annat i prislistor i TV-branschen och annan etermedia för att ange kostnadsnivån för olika dygnsintervall, t.ex. daytime, primetime och nighttime.

Posted in:

Leave a Comment (0) →