Google Visualization API Sample

Nyheter

coincidental survey

undersökning som genomförs två gånger per år av MMS och syftar till att uppdatera demografiska variabler samt studera panelriktighet, d.v.s. hur väl panelmedlemmar registrerar sig när de börjar titta och hur väl de sköter utloggandet när de slutar titta. Samtliga hushåll i MMS tittarpanel rings upp vid dessa undersökningstillfällen för att ta reda på om panelhushållet har någon TV påslagen och om någon i hushållet tittar på TV just då. Det faktiska tittandet jämförs sedan med det registrerade tittandet och ett procenttal för panelriktigheten räknas ut.

Posted in:

Leave a Comment (0) →