Google Visualization API Sample

Nyheter

CAPI/CATI

• Computer Aided Personal Interview – personlig besöksintervju med datorstöd
• Computer Aided Telephone Interview – personlig telefonintervju med datorstöd
Intervjuaren följer ett frågeschema som finns på en datorskärm. Bearbetning av svar sker omgående och relevanta följdfrågor kommer upp automatiskt.

Posted in:

Leave a Comment (0) →