Google Visualization API Sample

Nyheter

bruttoräckvidd

den totala summan av alla kontakter; addition av alla som har varit i kontakt med ett reklambudskap via någon medieplattform. Se även GRP.

Posted in:

Leave a Comment (0) →