Google Visualization API Sample

Nyheter

branded content

även kallat AFP (advertiser founded programming), har främst utövats i USA och innebär att ett företag eller en organisation är med och hel- eller delfinansierar en TV-produktion/film. Följden blir att gränserna mellan reklam och innehåll sud­das ut då varumärke och TV-program förs samman.

Posted in:

Leave a Comment (0) →