Google Visualization API Sample

Nyheter

bortfall

förekommer i statistiska undersökningar och avser de individer som man inte har lyckats undersöka. Eftersom bortfallet kan snedvrida undersökningsresultatet behöver man veta hur stort det är för att bedöma kvaliteten på undersökningen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →