Google Visualization API Sample

Nyheter

billboard

sponsring i form av rörliga bilder eller skyltar i början eller i slutet av ett TV-program. Kallas även bumper.

Posted in:

Leave a Comment (0) →