Google Visualization API Sample

Nyheter

banner burn-out

inträffar då en banner har visats under en längre tidsperiod och gjort att intresset och CTR (click through rate) har minskat rejält.

Posted in:

Leave a Comment (0) →