Google Visualization API Sample

Nyheter

bakgrundsvariabel

bidrar till att ge en allmän beskrivning av de personer som ingår i en undersökning. Vanliga bakgrundsvariabler är ålder, kön och inkomst.

Posted in:

Leave a Comment (0) →