Google Visualization API Sample

Nyheter

augmented reality

term för realtidsapplikationer som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation. Det innebär att ett fysiskt objekt förses med extra information i en digital miljö.

Posted in:

Leave a Comment (0) →