Google Visualization API Sample

Nyheter

audit

utvärdering av en organisation, ett system, en process eller ett projekt, som genomförs för att kontrollera att validiteten och reliabiliteten i informationen är korrekt.

Posted in:

Leave a Comment (0) →