Google Visualization API Sample

Nyheter

aktiv handling

vid mätning av trafik på webbplatser är grundregeln att endast trafik till följd av besökarens aktiva handling ska räknas. Om en besökare på en webbsida automatiskt förflyttas till en annan sida har det skett genom en icke aktiv handling och ska då inte räknas.

Posted in:

Leave a Comment (0) →