Google Visualization API Sample

Nyheter

aggregerad data

data från flera individer, målgrupper eller tidsperioder som slagits samman för att formera en total mängd. Görs i syfte att lättare få en översiktlig helhetsbild.

Posted in:

Leave a Comment (0) →