Google Visualization API Sample

Nyheter

affinitet

beskriver hur väl ett medies publik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →